Att lära sig matematik

Matte är ett ämne i skolan som de flesta säger att antingen kan du det eller så kan du det inte. Naturligtvis har vissa lättare för det och vissa svårare, men alla kan lära sig, det handlar bara om att ha rätt tankesätt och att memorera vissa regler. För vissa kommer allt det naturligt men för andra kan det behövas träning och att det läggs ner många timmar på att komma ihåg olika räkneregler.

Hur ska man tänka?

Det är en fråga som det är väldigt svårt att svara på. Det gäller för varje enskild person att försöka hitta något tankesätt som passar just den personen. Som jag tänker för att begripa ett komplicerat tal kan snurra till det ännu mer för dig. Att hitta sitt alldeles eget sätt att tänka är viktigt. Det behöver inte vara enkelt eller tydligt för andra, huvudsaken är att du förstår och att du får det att funka.

Om du behöver extra hjälp finns olika sidor på nätet, exempelvis https://läxhjälp.com/, där du kan få hjälp med att plugga matte och även andra ämnen.

Kan man alltid tänka på sitt eget sätt?

Det korta svaret är ja, men det finns tillfällen när man måste göra på ett visst sätt för att kunna lösa talet. Man måste följa vissa bestämda regler och det går det inte att komma undan. Det går dock alltid att tänka på reglerna på sitt eget vis för att komma ihåg vad de är och hur de ska användas. Kanske har man skapat en liten ramsa i huvudet för att komma ihåg att man alltid ska multiplicera och dividera innan man adderar och subtraherar, eller kanske man associerar vissa skeden i en uträkning med andra saker. Vad som helst, bara det blir lättare att minnas.

Kan alla lära sig matematik?

Naturligtvis kan alla göra det, det handlar till stor del om intresse och vilja. De flesta som har svårt för siffror kan känna en viss motvilja mot att plugga matte och därför kan dessa personer även uppleva det som att de har mycket svårare för att lära sig. Alla människor är olika och vissa har lättare för att lära sig än vad andra har, men alla kan ändå göra det.

För att försöka få en så bra känsla som möjligt måste man börja väldigt grundläggande. De flesta börjar känna att det är svårt att lära sig väldigt tidigt, ofta när man pratar om multiplikation, division och bråk. De allra flesta kan lära sig plus och minus, även om det kan ta lite tid att räkna ut svaret i huvudet för vissa. Då får man helt enkelt börja där och försöka förklara multiplikation som ett additionstal. Exempelvis: 7*3, detta tal går även att skriva som 7+7+7. På så vis kan man till slut börja få större förståelse för hur det hela fungerar och därmed även lära sig multiplikation.

På samma sätt kan man arbeta för att lära sig ännu mer avancerade uträkningar. Men allt grundar sig på samma sak: Hitta det tankesätt som passar för just dig.

farben-basic