Kategori: Matte

Matematiken i högskoleprovet

Högskoleprovet är ett alternativt sätt att ta sig in på den högskoleutbildning man vill, om man inte har lyckats få tillräckligt höga betyg under gymnasiet. Det högsta betyget är 2.0, och för att uppnå det resultatet måste de flesta träna och studera i månader. En av svårigheterna med högskoleprovet är att det är uppdelat i…

Fortsätt läsa

Multiplikationstabellen

De allra flesta minns nog när de fick lära sig multiplikationstabellen i skolan. Vilken upplevelse man hade av det beror sannolikt på hur roligt man tyckte att ämnet matte var, och på vilka knep man fick lära sig (eller inte) för att komma ihåg de olika produkterna. Inom multiplikation kallas ju de två talen som…

Fortsätt läsa

Vad är matte?

  Matematik eller matte som man säger till vardags förknippas nog huvudsakligen, av gemene man, med räknelära (aritmetik) och de fyra fundamentala räknesätten: addition, subtraktion, division och multiplikation. Men, matte är så mycket mer, matematik som ämnesområde är en generell och abstrakt vetenskap rörande problemlösning och utveckling av metoder. Ordet matematik kommer från grekiskans mathemata…

Fortsätt läsa

Matte och utbildningar

Matte är ett ämnesområde som förekommer i undervisningen inom utbildningar över hela världen, detta oavsett vilken kontinent eller världsdel man befinner sig i. I Sverige ingår matematik i kursplanerna för de allra minsta likväl som i vuxenutbildningar. Enligt Skolverket betraktas matte som ett prioriterat utvecklingsområde inom landet. Redan i förskolan (för barn 1 – 6…

Fortsätt läsa

Verbal förmåga vs mattekunskaper

  Läroplaner har förändrats över tiden, vilket bland annat ger uttryck för en förändrad syn på matematik i skolan. Dagens läroplan lägger, jämfört med tidigare, mindre vikt vid att kunna räkna till förmån för förmågan att kunna kommunicera, resonera, relatera, värdera och förstå matematiska begrepp. Man kan lite tillspetsat fråga sig om barnen får lära…

Fortsätt läsa

Att räkna utan mattebok

  I syfte att lägga mer fokus på kursplanens mål har en del lärare i matematik valt att ta bort matteboken från undervisningen. Tanken är att arbeta mer interaktivt, till exempel med hjälp av en interaktiv skrivtavla (whiteboard). Denna skrivtavla är en stor projektor-belyst skärm kopplad till en dator, vilket ger läraren många olika möjligheter…

Fortsätt läsa

Matematiklyftet för bättre matte i skolan

  Skolverkets satsning Matematiklyftet kostar en halv miljard kronor och inkluderar 35 000 av landets mattelärare. Som kuriosa kan nämnas att det är den största satsningen någonsin i Sverige, när man pratar om ett enda skolämne. Matematiklyftet syftar till att utveckla lärarnas kompetens i didaktik för att därefter kunna ge eleverna bättre undervisning i matte.…

Fortsätt läsa

Skolornas Matematiktävling – SM

  Vet du med dig att du är en mästare på matte så kan du med fördel anmäla dig till Skolornas Matematiktävling, SM. Det är Svenska matematikersamfundet (SMS) som arrangerar tävlingen varje år och den har funnits alltsedan år 1961. Denna matematiktävling går ut på att lösa matematiska problem, men det är endast gymnasieelever som…

Fortsätt läsa

Högskoleprovets kvantitativa del

  De flesta som gillar matte har nog någon gång testat sina kunskaper genom att göra högskoleprovets kvantitativa del, den som handlar om matte. I matte-delen mäts din förmåga att lösa matematiska problem inom följande delområden: aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Högskoleprovet har funnits sedan 1977 och är sedan år 1991 öppet för alla.…

Fortsätt läsa

farben-basic