Att räkna utan mattebok

 

I syfte att lägga mer fokus på kursplanens mål har en del lärare i matematik valt att ta bort matteboken från undervisningen. Tanken är att arbeta mer interaktivt, till exempel med hjälp av en interaktiv skrivtavla (whiteboard). Denna skrivtavla är en stor projektor-belyst skärm kopplad till en dator, vilket ger läraren många olika möjligheter att med exempelvis bilder låta eleverna diskutera matte. Matematikundervisningen anses bli mer kreativ och i bättre överensstämmelse med kursplaners mål än tidigare. Förr lades all energi på att låta eleverna räkna klart alla uppgifter i matteboken.

Det som händer när man arbetar projektorienterat istället för med matteboken är att det blir en förskjutning från individuella arbeten till grupparbeten. Eleverna får diskutera matematiska problem och lösa dem tillsammans. Deras verbala förmåga och resonemang blir viktigare än tidigare, vilket leder till att nya förmågor i matte lyfts fram. Det anses viktigare att förstå vad man gör än att räkna rätt. Alla elever tycker dock inte om det nya arbetssättet, men den som känner sig tryggare med matteboken får i viss mån räkna i sin bok även idag. Meningen är emellertid att eleverna ska förstå matematik på riktigt och hur den kan användas i verkliga livet.

farben-basic