Matematiklyftet för bättre matte i skolan

 

Skolverkets satsning Matematiklyftet kostar en halv miljard kronor och inkluderar 35 000 av landets mattelärare. Som kuriosa kan nämnas att det är den största satsningen någonsin i Sverige, när man pratar om ett enda skolämne. Matematiklyftet syftar till att utveckla lärarnas kompetens i didaktik för att därefter kunna ge eleverna bättre undervisning i matte. Didaktik innebär att man lyfter alla faktorer som inverkar på undervisningen, lärande och inlärning. Man ställer frågorna: vad, varför, hur och för vem ska matte läras ut. Inom ramen för Matematiklyftet är det just undervisningen man lägger kraft på, inte i första hand didaktik vad gäller själva ämnet.

Anledningen till denna storsatsning är såklart de dåliga och nedåtgående resultaten enligt internationella mätningar som PISA och TIMSS. Svenska elever är så dåliga på matte att många inte ens kan de fyra fundamentala räknesätten. Även om lärarna själva till stor del är nöjda med Matematiklyftet så kommer det troligen att krävas ytterligare satsningar, inte minst på lärarutbildningarna i matematik. Det hela blir en ond cirkel och nedåtgående spiral om lärarna inte känner sig säkra på själva ämnet. Lärarna måste känna sig trygga med sina kunskaper i matematik.

farben-basic