Kända matematiker

När man frågar efter kända matematiker kommer de flesta att först och främst tänka på Albert Einstein. Inte så konstigt kanske med tanke på allt han uppnådde samt att han ligger oss ganska nära i tiden men det finns ett flertal matematiker som alla borde känna till. Den första av dem är naturligtvis greken Pythagoras som anses vara fadern till den moderna matematiken. Han levde mellan 580 och 495 f.Kr och forskade inom både matematiken och filosofin. Vidare bör alla känna till en av det allt för få kvinnor som har lämnat ett ordentligt avtryck inom området – Hypatia. Hon var en grekisk filosof född någon gång mellan 350 och 370 e.Kr. Utöver filosofi studerade hon också matematik och astronomi under ledning av sin far Theon.

Matematiken är vetenskapens språk

Det är med hjälp av matematiken vi enklast kan beskriva allt vi ser på jorden och allt i universum. Det är matematiken som hjälper oss att räkan ut hur mycket medicin någon behöver när de är sjuk och det är matematiken som har hjälpt oss att skapa program och appar. Det är svårt att föreställa sig var vi skulle ha varit idag om vi inte hade matematikens språk till hjälp. En matematiker vi har att tacka för framgångarna är Girolamo Cardano, en italiensk läkare som levde mellan 1501 och 1576. Han var den första att analysera sannolikhet. Han la mycket av sin tid på hasardspel vilket också var vad som ledde honom till sin sannolikhetsteori. Att matematiker beräknar odds är idag inget underligt eller unikt. Inte heller att vanliga Svenssons engagerar sig i detsamma, då ofta av samma anledning som Cardano – för olika former av hasardspel.

Matematiker i nutid

Det är inte bara historiska matematiker som är värda att nämna. John Horton Conway, född 1937, är kanske mest känd bland lekmän som den som skapade reglerna i spelet “Game of Life” på 1970-talet. Han har också bidragit till matematiken inom exempelvis geometri och nummerteori. Grigori Perelman, född 1966, är känd för att vara den första att bevisa den mest kända olösta frågan inom matematik. Den yngsta personen bland våra kända matematiker heter Terry Tao och föddes 1975 i Australien. Han arbetade med primtal och lyckades bevisa en otrolig teori inom området. Att ha så stora kunskaper som dessa personer är få förunnat. De flesta av oss klarar oss med baskunskaperna. Ibland önskar vi att vi hade mer sinne för ämnet, som exempelvis när det är dags att lägga en budget eller ta lån och lösa skulder. Sedan internet kom har vi dock fler hjälpmedel än någonsin, även när det kommer till att räkna ut och jämföra. Lanlistan.se jämför exempelvis lån från flera olika banker snabbt och enkelt.

farben-basic