Matematiken i högskoleprovet

Högskoleprovet är ett alternativt sätt att ta sig in på den högskoleutbildning man vill, om man inte har lyckats få tillräckligt höga betyg under gymnasiet. Det högsta betyget är 2.0, och för att uppnå det resultatet måste de flesta träna och studera i månader. En av svårigheterna med högskoleprovet är att det är uppdelat i två delar, där den ena delen fokuserar på språk och läsförståelse medan den andra fokuserar på matematik. För att få ett högt betyg måste man med andra ord vara balanserad i sina kunskaper, vilket de flesta inte är – man har vanligtvis lättare för antingen den ena eller den andra delen.

Den mattefokuserade delen av högskoleprovet består av sammanlagt 160 uppgifter, som är fördelade på fyra olika delprov. Dessa har fått namnen XYZ, KVA, NOG och DTK. Namnen ger en indikation på vad delproven handlar om. XYZ består av 24 uppgifter, och är avsedd att pröva testtagarens förmåga att lösa matematiska problem. De områden som problemen kretsar kring är aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Samma områden behandlas inom delprovet KVA, som består av 20 uppgifter. Här handlar det dock istället om att göra kvantitativa jämförelser. I NOG är det testtagarens logiska förmåga som man vill testa. I de 12 uppgifter som testet består av presenteras ett problem för testtagaren, samt en rad svarsalternativ med olika siffror och information relaterade till problemet. Hen ska således avgöra vilken information som är tillräcklig (som är nog) för att lösa problemet. Slutligen kvarstår bara DTK för testtagaren, ett delprov som består av 24 uppgifter. Här gäller det att kunna läsa av diagram, tabeller och kartor på rätt sätt.

Oavsett om man har lätt för matte eller inte är det en bra idé att läsa på om de olika delproven som involverar matematik i högskoleprovet, och lära sig hur man bäst löser de olika typerna av uppgifter. Detta eftersom många av dessa delprov innehåller uppgifter som man vanligtvis inte stöter på i normal matematikundervisning. Ett av de bästa sätten att förbereda sig är att träna på att lösa faktiska högskoleprov. Sådana hittar du till exempel på Hpguiden.se.

farben-basic