Matte och utbildningar

Matte är ett ämnesområde som förekommer i undervisningen inom utbildningar över hela världen, detta oavsett vilken kontinent eller världsdel man befinner sig i. I Sverige ingår matematik i kursplanerna för de allra minsta likväl som i vuxenutbildningar. Enligt Skolverket betraktas matte som ett prioriterat utvecklingsområde inom landet. Redan i förskolan (för barn 1 – 6…

Fortsätt läsa

Verbal förmåga vs mattekunskaper

  Läroplaner har förändrats över tiden, vilket bland annat ger uttryck för en förändrad syn på matematik i skolan. Dagens läroplan lägger, jämfört med tidigare, mindre vikt vid att kunna räkna till förmån för förmågan att kunna kommunicera, resonera, relatera, värdera och förstå matematiska begrepp. Man kan lite tillspetsat fråga sig om barnen får lära…

Fortsätt läsa

Att räkna utan mattebok

  I syfte att lägga mer fokus på kursplanens mål har en del lärare i matematik valt att ta bort matteboken från undervisningen. Tanken är att arbeta mer interaktivt, till exempel med hjälp av en interaktiv skrivtavla (whiteboard). Denna skrivtavla är en stor projektor-belyst skärm kopplad till en dator, vilket ger läraren många olika möjligheter…

Fortsätt läsa

Matematiklyftet för bättre matte i skolan

  Skolverkets satsning Matematiklyftet kostar en halv miljard kronor och inkluderar 35 000 av landets mattelärare. Som kuriosa kan nämnas att det är den största satsningen någonsin i Sverige, när man pratar om ett enda skolämne. Matematiklyftet syftar till att utveckla lärarnas kompetens i didaktik för att därefter kunna ge eleverna bättre undervisning i matte.…

Fortsätt läsa

Skolornas Matematiktävling – SM

  Vet du med dig att du är en mästare på matte så kan du med fördel anmäla dig till Skolornas Matematiktävling, SM. Det är Svenska matematikersamfundet (SMS) som arrangerar tävlingen varje år och den har funnits alltsedan år 1961. Denna matematiktävling går ut på att lösa matematiska problem, men det är endast gymnasieelever som…

Fortsätt läsa

Högskoleprovets kvantitativa del

  De flesta som gillar matte har nog någon gång testat sina kunskaper genom att göra högskoleprovets kvantitativa del, den som handlar om matte. I matte-delen mäts din förmåga att lösa matematiska problem inom följande delområden: aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Högskoleprovet har funnits sedan 1977 och är sedan år 1991 öppet för alla.…

Fortsätt läsa

farben-basic